วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

+ ปฏิกริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีคือ 
ขบวนการที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปริมาณของสารตั้งต้นย่อมลดลง ยิ่งเวลาผ่านไป ปริมาณของสารตั้งต้นก็จะยิ่งเหลือน้อยลง และปริมาณของผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มมากขึ้น

ปฏิกิริยาเคมี มี 2 ประเภท คือ 
1. ปฏิกิริยาคายพลังงาน (Exergonic reaction) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วจะปล่อยพลังงานออกมามากกว่า พลังงานกระตุ้นที่ใส่เข้าไป

2. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน (Endergonic reaction) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วจะปล่อยพลังงานออกมาน้อยกว่า พลังงานกระตุ้นที่ใส่เข้าไป


ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Collision theory ( ทฤษฎี การชนกัน) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ปฏิกิริยาเกิดจากโมเลกุลของก๊าซวิ่งชนกัน และมีการถ่ายเทพลังงานให้กันละกัน โมเลกุลที่ไปชนโมเลกุลอื่นจะมีพลังงานต่ำลง ส่วนโมเลกุลที่ถูกชนจะมีพลังงานสูงขึ้น
โมเลกุลที่เกิดปฏิกิริยา ได้ขึ้นอยู่กับ

1. โมเลกุลวิ่งชนกันแล้วมีพลังงานสูงอย่างน้อยเท่ากับค่า Ea (พลังงานกระตุ้น หรือพลังงานก่อกัมมันต์)

2. ทิศทางการชนกัน ต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสม จึงจะเกิดปฏิกิริยา

ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี 
1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น :

สารตั้งต้นบางชนิดทำปฏิกิริยาได้เร็วแต่บางชนิดทำปฏิกิริยาได้ช้า เช่น แผ่นโลหะทองแดง หรือแผ่นโลหะเงินจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ช้ามาก แม้ว่าจะใช้เปลวไฟช่วยก็ไม่สามารถทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วได้ ส่วนแผ่นโลหะแมกนีเซียมสามารถติดไฟได้เร็วมาก หรือฟอสฟอรัสขาวสามารถติดไฟได้เลยในอากาศ เป็นต้น

2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น :

สารที่มีความเข้มข้นมากจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารที่มีความเข้มข้นน้อย การเพิ่มปริมาตรโดยมีความเข้มข้นเท่าเดิมการเกิดปฏิกิริยาก็ยังคเท่าเดิม

3. พื้นที่ผิวของสารตั้งตัน :

การเพิ่มพื้นที่ผิวจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เร็ว แต่จะมีผลต่อปฏิกิริยาเนื้อผสมเท่านั้นการเพิ่ม พ.ท. ผิวก็คือการเพิ่มความถี่ในการชนกันนั้นเอง

4. อุณหภูมิ :

การเพิ่ม อุณหภูมิ เป็นการเพิ่มพลังงานจลน์ให้แก่อนุภาค ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น จึงเพิ่มโอกาสการชนกัน


5. ตัวเร่ง และตัวหน่วง

ปฏิกิริยา มันจะไปลด / เพิ่ม Eaของปฏิกิริยา :ตัวเร่งปฏิกิริยา(catalyst)เป็นสารที่ช่วยเร่งให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น ตัวหน่วงปฏิกิริยา(Inhibitor)เป็นสารที่เมื่อเติมลงไปในปฏิกิริยาแล้วมีผลทำให้ เกิดปฏิกิริยาได้ช้าลง หรือหยุดยั้งปฏิกิริยาได้อย่างสิ้นเชิง 8 ความคิดเห็น:

 1. หัวหน้าแก๊งหมูน้อย3 กรกฎาคม 2553 17:33

  เยี่ยมมาก ค่ะ

  เข้าเว็บ ทำการบ้านส่งเลย

  คริ คริ..

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2553 09:09

  เยื่ยมมากคร่า

  เด๋ว จะมา เยื่ยมบ่อยๆๆ

  คร่า/*--
  มาเยื่ยม KD 007*-...

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2553 09:13

  ดีมากเลยคร๊า.............

  ถ้ามีโอกาสจาเข้ามาดู....อีกครั้งคร๊า???????????????????

  K.D.005

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2553 09:15

  P.B 506

  เข้าใจมากค่ะ สนุกดี

  ทำให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2553 09:18

  ก้อเข้าใจอยู่นะค่ะ

  แล้วจามาเยี่ยมบ่อยๆๆ

  คร้า

  KD.06

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2553 09:19

  มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะ

  ^^

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2554 20:13

  อ่าน ยัง ไง ??
  ก้อ ยาก อยู่ ดี ง๊า ++

  .. นาง สาว ปอ ^^

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 21:15

  จะพยายามเข้าใจ ,_, 555

  ตอบลบ